ASK logo

spinoza handschrift

Koerbagh Lezingencyclus

Parallel aan de tijdelijke tentoonstelling “Koerbagh, Eerherstel voor een dwarse denker" wordt een serie lezingen georganiseerd waarbij experts dieper ingaan op de ideeën en de betekenis van de verlichting en de rol die mensen als Koerbagh en Spinoza daarin gespeeld hebben. De lezingen vinden plaats in de aula van de Wilhelminaschool in Rijnsburg. Een lezing kan worden gecombineerd met een bezoek aan de tijdelijke expositie. De kosten voor de lezing zijn 10 euro. Leden van de Vereniging het Spinozahuis betalen 7,50 euro.
U kunt zich inschrijven door middel van een
Inschrijvingsformulier


Koerbagh en tijdgenoten in relatie tot de verlichting
  > dec 14; 10.30-12.00
Henri Krop gaat in op de opkomst van de verlichting en de blijvende invloed hiervan op maatschappij en religie. Hierbij besteed hij aandacht aan de bijdrage van Koerbagh en zijn geestverwant Spinoza aan deze ontwikkeling. Henri Krop is Bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.


Koerbagh tussen kerk en staat
> jan 18; 10.30-12.00
Eric Jorink gaat in op de vraag in welke mate -en hoe- de kerk in het midden van de 17e eeuw de wereldlijke autoriteiten beïnvloedde om onwelgevallige ontwikkeling, zoals de publicatie van het werk van Adriaan Koerbagh en geestverwanten een halt toe te roepen. Eric Jorink is Hoogleraar aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap en Onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.


Koerbagh en de actualiteit
> febr 15; 10.30-12.00
In zijn lezing gaat René ten Bos in op de vraag of de voor zijn tijd revolutionaire ideeën van Koerbagh vandaag de dag nog relevant zijn. In het bijzonder de door Koerbagh bepleitte tolerantie jegens andersdenkenden c.q. vrijheid van meningsuiting, toegang tot kennis voor allen en de vrijheid om op basis van de rede zelf tot inzichten te komen. René ten Bos is filosoof en Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot voor kort (april 2019) was hij Denker des Vaderlands.

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.