Donaties

De Stichting Amsterdamse Spinoza Kring organiseert activiteiten (zoals de jaarlijkse Spinozadag en vele cursussen) die erop zijn gericht de bekendheid voor de in Amsterdam geboren filosoof Baruch de Spinoza en diens gedachtegoed en de actuele betekenis daarvan te vergroten.

Ook streeft de stichting ernaar dat de stad Amsterdam zich profileert als de stad van Spinoza: Spinoza als het boegbeeld van Amsterdam.

De reguliere activiteiten van de stichting worden steeds kostendekkend opgezet, maar voor het opzetten van nieuwe activiteiten komt de stichting geld te kort. Te denken valt aan het initiëren van een Spinozacentrum in Amsterdam. Om die nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen, zijn donaties hard nodig.

Wij hopen dat u bereid bent door middel van een eenmalige of een periodieke donatie de stichting financieel te steunen. Indien u dat doet met een jaarlijks minimumbedrag van € 50, kunt u rekenen op kortingen op entreegelden en cursusgelden en bij andere activiteiten van de stichting. Bovendien zult u de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven van de stichting ontvangen. Maar, alle beetjes helpen: ook donaties van een lager bedrag zijn meer dan van harte welkom.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat betekent dat binnen de daartoe gestelde grenzen, een donatie fiscaal aftrekbaar is.

Het bankrekeningnummer van de stichting is (IBAN) NL76RABO0122410262 ten name van Amsterdamse Spinoza Kring te Amsterdam (BIC: RABONL2U).

Indien u bereid bent donateur van de stichting te worden, verzoekt het bestuur u onderstaand webformulier in te vullen en te verzenden.

Ook als u geen incassomachtiging afgeeft en zelf een storting doet, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen zodat wij weten wie onze donateurs zijn. In dat geval kunt u bij de vraag 'Incassomachtiging' met Nee antwoorden.

Donatietoezegging
 1. Aanhef(*)

  Ongeldige invoer

 2. Voornaam / voorletters(*)

  Ongeldige invoer

 3. Achternaam(*)

  Ongeldige invoer

 4. Adres + huisnummer(*)

  Ongeldige invoer

 5. Postcode(*)

  Ongeldige invoer

  vb. 1234 AB
 6. Woonplaats(*)

  Ongeldige invoer

 7. E-mailadres(*)

  Ongeldige invoer

 8. Donatie(*)

  Ongeldige invoer

 9. Donatiebedrag in euro's(*)

  Vul a.u.b. een getal in

 10. Donatie per(*)

  Ongeldige invoer

 11. Incassomachtiging(*)

  Ongeldige invoer

 12. Rekeningnummer (IBAN)(*)

  Ongeldige invoer

 13. Tenaamstelling rekening(*)

  Ongeldige invoer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn