ASK logo

amsterdam

De Stichting Amsterdamse Spinoza Kring organiseert activiteiten (zoals de jaarlijkse Spinozadag en vele cursussen) die erop zijn gericht de bekendheid voor de in Amsterdam geboren filosoof Baruch de Spinoza en diens gedachtegoed en de actuele betekenis daarvan te vergroten.

Ook streeft de stichting ernaar dat de stad Amsterdam zich profileert als de stad van Spinoza: Spinoza als het boegbeeld van Amsterdam.

De reguliere activiteiten van de stichting worden door vrijwilligers gedragen en zijn steeds kostendekkend opgezet, maar voor het organiseren van nieuwe activiteiten komt de stichting geld te kort. Te denken valt aan het uitbreiden van de Spinozaloge in de OBA of het initiëren van een bescheiden Spinoza informatiecentrum in Amsterdam. Om nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen, zijn donaties hard nodig.

Mogelijk bent u bereid om door middel van een eenmalige of een periodieke donatie de stichting financieel te steunen. 
Dat kan bijvoorbeeld door 'Vriend van de Amsterdamse Spinoza Kring' te worden en daarmee de ASK te machtigen jaarlijks een bedrag van € 30 van uw rekening af te schrijven. 
U ontvangt dan ± 2 keer per jaar middels een Vrienden-nieuwsbrief een uitnodiging voor een activiteit speciaal georganiseerd voor de vrienden. Voor meer info zie de Word vriend! pagina binnen deze site.

Maar ook donaties van een lager of hoger bedrag zijn meer dan van harte welkom.


De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat betekent dat binnen de daartoe gestelde grenzen, een donatie fiscaal aftrekbaar is.

Het bankrekeningnummer van de stichting is (IBAN) NL76RABO0122410262 ten name van Amsterdamse Spinoza Kring te Amsterdam (BIC: RABONL2U).

Indien u bereid bent donateur van de stichting te worden, verzoekt het bestuur u onderstaand webformulier in te vullen en te verzenden.

Ook als u geen incassomachtiging afgeeft en zelf een storting doet, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen zodat wij weten wie onze donateurs zijn. In dat geval kunt u bij de vraag 'Incassomachtiging' met Nee antwoorden.

 

Donatietoezegging

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Vul a.u.b. een getal in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Invalid Input
A.u.b. alle velden invullen

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.