ASK logo

amsterdam

The Spinoza Web

Deze website stelt zich tot doel om de kennis over Spinoza's leven, werken en filosofie te verzamelen en voor een divers publiek, van geïnteresseerde leek tot expert, toegankelijk te maken. De site (vooralsnog Engelstalig) is het resultaat van het NWO onderzoeksproject van Piet Steenbakkers, Jeroen van de Ven en Albert Gootjes (Universiteit Utrecht).

 

Vereniging Het Spinozahuis

De Vereniging Het Spinozahuis, opgericht in 1897, stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie van Spinoza (1632-1677) te bevorderen en het aan zijn leven en werk gewijde Spinozamuseum te Rijnsburg te beheren. Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten en geeft de Mededelingen vanwege Het Spinozahuis uit.

 

blog.despinoza.nl

Onvermoeibaar houdt Stan Verdult een bijna dagelijkse weblog bij over Spinoza en alles dat met Spinoza samenhangt. Het weblog volgt de actualiteit, bespreekt publicaties en geeft soms enig commentaar.

 

bdespinoza.blogspot.com

De voortzetting door Stan Verdult van de hierboven genoemde site.

 

www.overspinoza.nl

De website van Rikus Koops, hertaler van de Korte Verhandeling van Spinoza. Op deze site is naast achtergrondinformatie over zijn uitgave van de Korte Verhandeling ruimte gemaakt voor een virtuele leesgroep voor de Korte Verhandeling. De leesgroep bestaat uit een forum en een serie toelichtingen bij de Korte Verhandeling.

 

Despinoza.nl

Leon Kuunders onderhoudt een website met (vooral Nederlandse) informatie over Spinoza en spinozisme. De website bevat ook online teksten van Spinoza. Tevens heeft hij een LinkedIn groep over Spinoza opgezet.

 

Spinoza kring in Soest

Spinoza Kring Soest, opgericht door Gonny Pasman-Sakkers in het voorjaar van 2014. De kring organiseert lezingen en cursussen.

 

De Spinozakring Limburg (SKL)

De Spinozakring Limburg (SKL) is een studiekring, bestaat sinds 2011,  heeft circa 12 leden en komt 1x per maand bijeen in Maastricht.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Noordelijke Spinoza Kring (email adres). (NSK), Smilde (Drente). 

 

Spinoza in Vlaanderen

Deze website is een initiatief van enkele mensen die de kennis van de persoon en het gedachtegoed van Spinoza in Vlaanderen willen bevorderen. Op de website kunnen naast de namen van de sympathisanten ook vermeldingen komen van interessante gegevens over of rond Spinoza: links naar sites, bibliografische gegevens, nieuws - steeds binnen het kader van de algemene doelstelling en de Vlaamse context. Het is in principe niet de bedoeling om hier oorspronkelijke langere bijdragen te brengen, noch om gegevens van andere bronnen nodeloos te dupliceren. Bijeenkomsten kunnen desgewenst spontaan georganiseerd worden indien daaraan behoefte bestaat, lokaal of ruimer.

 

Spinozakring in Lier, België

De Spinozakring Lier wil het leven en de filosofie van Spinoza (1632-1677) toegankelijk maken voor belangstellende leken via het internet en door de inrichting van seminars en voordrachten. Daartoe werd op 21 februari 2013 - dag op dag 336 jaar na Spinoza's overlijden - door Willy Schuermans de Spinoza-blog opgestart. Tal van bezoekers maakte er op kritische wijze kennis met leven en filosofie van Benedictus Spinoza (1632-1677). Zie ook de vorige site van Spinozakring Lier.

 

Antiquariaat Spinoza

Dit internationaal gerichte antiquariaat specialiseert zich in Spinozana, Christelijke Hebraica, wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van Hebraica en Bijbelstudies, Duitse Judaica en Joodse bibliografieën.

 

Nederlandse Canon

In 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek van het ministerie van OCW een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld is voor het onderwijs. De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. De vijftig vensters worden via de website entoen.nu interactief in woord en beeld gepresenteerd. In de canon van Nederland is een venster opgenomen over Spinoza.

 

Humanistische Canon

De Humanistische Canon geeft een overzicht van de geschiedenis en de actualiteit van het humanisme. De canon is een initiatief van het Humanistisch Verbond en kwam tot stand in samenwerking met het Humanistisch Archief. In de Humanistische Canon is een venster opgenomen over Spinoza.

 

Vrije wil

De Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs heeft voor de examenjaren 2012-2015 voor vwo-ers het thema 'Vrije wil' uitgedokterd. Deze website is gemaakt ter begeleiding van het thema.

 

Spinozalens

De Spinozalens is vernoemd naar de beroemdste filosoof die Nederland heeft voortgebracht: Baruch de Spinoza. In al zijn werken, in het bijzonder in zijn hoofdwerk Ethica, was Spinoza een pleitbezorger van waarden als redelijkheid en tolerantie. Het zijn waarden die ook in de hedendaagse samenleving bijzondere aandacht verdienen. Dat is wat de initiatiefnemers met de instelling van de Spinozalens beogen.
De prijs heeft als doel het debat over ethiek en moraal te stimuleren. Niet alleen in het bedrijfsleven en de academische of politieke wereld maar ook in de samenleving. Hoewel de roep om normen en waarden vanuit de politiek luider wordt, is de politiek niet de juiste instantie om deze vraag te beantwoorden. Een herbezinning op waarden en normen kan alleen succesvol zijn wanneer deze niet wordt opgelegd door de politiek, maar voortkomt uit de samenleving.
De Spinozalens is een internationale onderscheiding, bestemd voor een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. De onderscheiding werd in 1999 voor het eerst uitgereikt.
In aanmerking komen wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de wereldsamenleving. De prijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 25 duizend euro. Ter gelegenheid van de prijs verschijnt een speciale boekuitgave, die een introductie geeft op het werk van de laureaat.
De stichting heeft in 2010 een lesbrief ontwikkeld over het leven en werk van Spinoza voor leerlingen van HAVO en VWO als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en wereldoriëntatie. De lesbrief, geschreven door Dr. Hans Dijkhuis, wordt scholen gratis ter beschikking gesteld. Inmiddels zijn er ruim 10.000 lesbrieven aangevraagd. De lesbrief kan hier gedownload worden.

 

Spinoza fellowship

Het Spinoza Fellowship is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag, NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences), Radio Nederland Wereldomroep en de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.
In het kader van het Spinoza Fellowship wordt jaarlijks een The Hague Peace Philosopher uitgenodigd om gedurende drie maanden vanuit Campus Den Haag en het NIAS te Wassenaar zijn of haar licht te laten schijnen over een vraagstuk met betrekking tot vrede en recht en dit toegankelijk te maken voor een breed publiek. De bekleder gaat in die periode Nederland en de internationale gemeenschap inspireren op specifieke thema's. Dat kan door middel van lezingen, debatten, interviews en publicaties. The Hague Peace Philosophers kunnen internationaal vermaarde wetenschappers, juristen, journalisten, schrijvers of kunstenaars zijn. Het nieuwe initiatief wordt breed gesteund door verschillende Nederlandse organisaties.
De voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië Tribunaal (1994-1996), Richard J. Goldstone (1938), is in 2009 als eerste The Hague Peace Philosopher voor drie maanden naar Den Haag en Wassenaar gekomen.

 

Spinoza Center for Neuroimaging

Het Spinoza Center for Neuroimaging is een KNAW-instituut voor neurowetenschappelijk onderzoek. Het instituut is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum (AMC), het VU Medisch Centrum (VUmc) en het Nederlands Instituut voor Neurologie (NIN). Het streven is om met het Spinoza Centrum gezamenlijk uit te groeien tot het toonaangevende cluster op het gebied van neuro-wetenschap in Europa en tot een van de meest betekenende onderzoeksconcentraties van de wereld.
Het Spinoza Centrum biedt hoogwaardige faciliteiten voor hersenonderzoek. Een 3 Tesla en een 7 Tesla fMRI-scanner (magneetscanners) vormen het kloppend hart. Met name de 7T machine is een bijzondere voorziening die nieuwe onderzoeksambities mogelijk maakt.
Op 30 september 2010 is het Spinoza Centre for Neuroimaging officieel geopend met een symposium en de ingebruikname van de 3T Philips Achieva TX MRI-scanner. De scanner behoort tot het modernste dat op dit moment op het gebied van 3T-scanners beschikbaar is. Tevens is een voorontwerp van het portretbeeld van Spinoza, gemaakt door beeldhouwer Roy Greve, onthuld. De kunstenaar heeft het beeld, in samenwerking met de Phoenix Foundation, aan het Spinoza Centre aangeboden.
Na een voorbereidingsperiode van twee jaar is op 17 september 2013 gestart met de nieuwbouw van het Spinoza Centre for Neuroimaging. Het gebouw verrijst op het terrein van het AMC, vlakbij het Nederlands Herseninstituut van de KNAW. De nieuwbouw wordt in november 2014 opgeleverd.

 

Spinoza Institute

The Spinoza Institute, founded in 1998 at Utrecht University in the Netherlands, has been set up for hosting selected research programmes, not only in theoretical physics. Named after scientist and rationalist philosopher Benedictus de Spinoza (1632-1677), the institute aims to stimulate research in physics from a unifying perspective. At present, one programme has been set up: Quantum Gravity, Strings and Supersymmetry. This program largely overlaps with the program Quantum Gravity, Strings and Elementary Particles of the Institute for Theoretical Physics.

 

De Ambassade van de Vrije Geest / het Huis met de Hoofden

De Ambassade van de Vrije Geest, sinds oktober 2017 gevestigd in het 'Huis met de Hoofden', wil het 'vrije denken' stimuleren, door middel van cultuur, kunst, wetenschap en spiritualiteit. Het is een ontmoetingsplaats, er zijn lezingenen en het is een museum voor mystiek en filosofie. Het centrum biedt ook onderdak aan 25.000 werken uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Deze Amsterdamse bibliotheek, met boeken over onder meer Westerse esoterie, mystiek, alchemie, rozenkruisers en kabbala, werd zestig jaar geleden opgericht door Joost Ritman. (https://www.ritmanlibrary.com/)

 

Openbare Bibliotheek Amsterdam

De Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen.
De OBA biedt in de dynamische Amsterdamse samenleving vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur voor iedereen, door het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving.
Daarnaast wil zij een centrum voor ontmoeting en educatie voor alle geledingen in de bevolking zijn. Hieruit vloeien tal van promotionele en culturele activiteiten voort in het kader van de leesbevordering, educatie en overdracht van kennis en cultuur.

 

Bibliotheca Philosophica Hermetica / J.R. Ritman Library

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) is een particuliere bibliotheek, gevestigd in het hart van Amsterdam. De bibliotheek is gevormd door zakenman Joost Ritman, die in 1984 besloot zijn verzamelingen voor het publiek toegankelijk te maken. De bibliotheek is aan geen enkele openbare instelling of bibliotheek verbonden. De BPH en de verzameling boeken en handschriften en de expositieruimte is sinds 2017 gehuisvest in de Ambassade van de Vrije Geest, in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht (123) in Amsterdam.

 

Bibliotheek Ets Haim

Bibliotheek Ets Haim (De Levensboom) maakt deel uit van het gelijknamige seminarium, opgericht in 1616 en is sinds 1675 gevestigd in het complex van de Portugese Synagoge te Amsterdam. De 30.000 gedrukte werken en 500 handschriften omvatten alle aspecten van joodse studies terwijl ook literatuur, geschiedenis en natuurwetenschappen zijn vertegenwoordigd. Het is de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld. Eeuwen geschiedenis liggen hier opgeslagen: de zeldzame eerste editie van de Verzamelde Werken van Spinoza, naast een handschrift uit 1282, een boek uit 1484 en duizenden andere banden.

 

Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum is het enige museum in Nederland dat een beeld geeft van de joodse cultuur, geschiedenis en religie. Onder het centrale motto Zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen zet het museum zich in voor het behoud, beheer en de presentatie van het joodse culturele erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek.
Met als uitdaging het historische erfgoed steeds weer opnieuw betekenis te geven voor het heden, ontwikkelt het museum tal van activiteiten. Permanent werkt het museum aan een groot aantal projecten, tentoonstellingen, evenementen en plannen waarmee men een groot joods en niet-joods, Nederlands en internationaal publiek weet te bereiken. Met het zeer succesvolle kindermuseum wordt het gehele basisonderwijs bereikt.
Informatie over Spinoza op de website van het Joods Historisch Museum.

 

Open Universiteit

De Open Universiteit is in december 2006 gestart met het gratis ter beschikking stellen van zelfstudiemateriaal van hoge kwaliteit via internet. Doel was de drempels van het hoger onderwijs te verlagen en mensen de kans geven eenvoudig (gratis en via internet) leerervaringen op te doen. Inmiddels hebben honderdduizenden mensen de speciale website www.opener.ou.nl bezocht en de cursussen doorgenomen of bestudeerd. Er is gestart met drie compacte cursussen, inmiddels zijn er 23 beschikbaar.
Sinds november 2008 is er een nieuwe loot aan de stam: de Spinozareeks. Onder supervisie van Spinozawinnaars worden zelfstudiecursussen gemaakt en beschikbaar gesteld op www.spinoza.ou.nl. De Spinozacursussen gaan veel verder dan een lezing of videocollege. Zij dragen niet alleen kennis aan over het onderzoeksdomein van de Spinozawinnaar, maar bieden ook oefeningen, opdrachten, studeeraanwijzingen en zelftoetsen. Bovendien zijn ze in het algemeen multimediaal en interactief.
Als introductie op Baruch de Spinoza is een cursus over leven en werk van deze wereldberoemde filosoof beschikbaar.

 

Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

De geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam gaat terug tot 1632. In dat jaar stelden de burgemeesters van Amsterdam een Athenaeum Illustre in. Het ligt daarom voor de hand dat de UvA extra aandacht besteedt aan de tijd waarin de stad haar grootste bloei beleefde. De tastbare aanwezigheid van de Gouden Eeuw in het stadsbeeld is een belangrijke reden meer dan gewone belangstelling voor deze periode aan de dag te leggen.
De missie van het Centrum is de bevordering van de studie en de kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur in de Gouden Eeuw. Dit bepaalt in grote mate het onderzoeksprogramma, dat echter niet van de grond af hoeft te worden opgebouwd. Traditioneel houdt een groot aantal onderzoekers aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zich bezig met de bestudering van de Nederlandse cultuur en geschiedenis in de Gouden Eeuw.
Het culturele erfgoed van de Gouden Eeuw – in Amsterdam en elders – is niet alleen onderwerp van studie, maar de kennis hierover moet ook worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het Centrum ontplooit activiteiten op alle niveaus van het onderwijsprogramma van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Het Centrum wil een breder publiek bereiken dan alleen universitaire studenten en onderzoekers. Er worden publiekslezingen en cursussen ontwikkeld die toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur en de geschiedenis van de Gouden Eeuw. In samenwerking met de museale partners in de hoofdstad wil het Centrum een rol spelen bij tentoonstellingen en andere educatieve en museale activiteiten.

 

Koninklijke bibliotheek Den Haag

Op de site van de Koninklijke Bibliotheek (de nationale Bibliotheek van Nederland) een pagina met organisaties voor filosofie in Nederland. En ook zoekmogelijkheden naar verschenen boeken (historisch en hedendaags).

Gemeente Amsterdam Stadsarchief

De ban van Spinoza staat opgetekend in het Escamoth, het register van besluiten en reglementen van de joodse gemeente Talmud Tora, die in 1639 ontstond door samenvoeging van drie eerdere gemeenten. Te zien in het stadsarchief van Amsterdam.

 

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad Amsterdam. Een groot deel daarvan bevindt zich in ons Collectiecentrum: ruim 80.000 objecten. Ongeveer de helft van de objecten zijn bewaard door de stad zelf, de andere helft komt uit schenkingen en legaten. De collectie is gegroeid vanaf de zestiende eeuw, toen het stadsbestuur voor het eerst schilderijen en andere voorwerpen in het stadhuis op de Dam plaatste. In de loop van de tijd zijn daar vele verzamelingen van stedelijke instellingen aan toegevoegd, bijvoorbeeld de schuttersstukken, de regentenportretten, de collectie gildezilver en de beelden van David en Goliath. In de negentiende eeuw hebben verschillende Amsterdamse burgers hun kunstcollecties nagelaten aan de stad.

 

Dode denkers.com

Site waar interviews met 'Grote Dode Denkers' over actuele vraagstukken worden verzameld. Met medewerking van levende denkers die in de huid van hun helden kruipen. In juni 2017 verscheen een postuum interview met Spinoza over de klimaatverandering onder de titel 'Klimaatverandering is geen verstoring van de natuur'.

gesprek 2

De ASK heeft ook interessante sprekers voor lezingen over Spinoza. Neem hierover contact op met het secretariaat: info@amsterdamsespinozakring.nl

HuisDePinto1

Huis de Pinto is de thuishaven van de ASK, hier is ons secreatriaat gevestigd.

Amsterdamse Spinoza Kring

Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam
06 - 43.49.89.15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Steun de ASK

Om nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen zijn donaties hard nodig.

spinoza 1000 310

De Amsterdamse Spinozakring heeft een ANBI status.

Amsterdamse Spinoza Kring • Sint Antoniesbreestraat 69 • 1011 HB Amsterdam • 06 - 43.49.89.15 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.