ASK logo

spinozadag 2013

Spinoza & duurzaamheid

De Spinozadag 2013 (zondag 24 november 2013, Paradiso, Amsterdam) stond in het teken van het thema duurzaamheid.

Nu de economische groei vertraagt en het westerse consumptiemodel scheuren vertoont, is het een goed moment om de balans op te maken. Hoe verduurzamen we de energievoorziening, de voedselproductie, de industrie, het vervoer en de energieleverende huizenbouw? Hoe ziet onze economie er over 20 jaar uit en wat is er nodig om die echt duurzaam te maken?

Frans van der Avert (algemeen directeur Amsterdam Marketing) opent de Spinozadag met een verhaal over de vrijheid van de stad en het belang van Spinoza voor Amsterdam.

Ook dit jaar hebben we weer twee interessante sprekers bereid gevonden om hun licht te laten schijnen over het thema. Ten eerste prof. dr. Arnold Heertje, emeritus hoogleraar economie. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over economie en is al jarenlang pleitbezorger van een 'groene' economie. Heertje behoort tot de groep economen die van mening is dat het speelveld van de economie veel verder reikt dan wat in geldstromen en financiële groei kan worden uitgedrukt.

De tweede spreker is mr. drs. Marjan Minnesma, MBA, directeur van Urgenda, een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, die in samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren Nederland sneller duurzaam wil maken. Minnesma studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten. Zij zoekt daadkrachtig naar praktische invulling van een duurzame samenleving.

Na de lezingen is er tijd voorzien voor discussie tussen de sprekers, naar aanleiding van vragen uit het publiek, onder leiding van Catharina Rinzema. Rinzema heeft een achtergrond in rechten en filosofie, was politiek programmamaker, volgde de academie van campagnebureau BKB en was presentator bij debatcentrum De Balie. Ze is nu werkzaam in de Tweede Kamer.

De muzikale en feestelijke omlijsting van de dag wordt dit jaar verzorgd door Theo Loevendie die een kleine voorproef zal geven van zijn Spinoza Opera die op 11 oktober 2014 in première zal gaan.

Foto's

2013spinozadag01David van Ooijen © Gerard Arninkhof    2013spinozadag02David van Ooijen © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag03Frank van Kreuningen © Gerard Arninkhof    2013spinozadag04Catharina Rinzema © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag05Frans van der Avert © Gerard Arninkhof    2013spinozadag06Frans van der Avert © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag07Arnold Heertje © Gerard Arninkhof    2013spinozadag08Arnold Heertje © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag09Arnold Heertje © Gerard Arninkhof    2013spinozadag10Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag11Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof    2013spinozadag12Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag13Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof    2013spinozadag14Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof
     
 2013spinozadag15Antiquariaat Spinoza © Gerard Arninkhof    2013spinozadag16Catharina Rinzema © Gerard Arninkhof
     
2013spinozadag17Marjan Minnesma © Gerard Arninkhof   2013spinozadag18Heertje en Minnesma © Gerard Arninkhof
     
2013spinozadag19Heertje en Minnesma © Gerard Arninkhof   2013spinozadag20Heertje en Minnesma © Gerard Arninkhof
     
2013spinozadag21Arnold Heertje © Gerard Arninkhof   2013spinozadag22Theo Loevendie © Gerard Arninkhof
     
2013spinozadag23Hillenius en Reijans © Gerard Arninkhof   2013spinozadag25Marcel Reijans © Gerard Arninkhof
     
2013spinozadag27Loevendie, Hillenius en Reijans © Gerard Arninkhof   2013spinozadag28Loevendie, Hillenius, Reijans, Minnesma, Heertje, Rinzema en Van Kreuningen © Gerard Arninkhof

2013 spinozadag poster

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.