Spinozadag 2013: De groene Spinoza

Spinoza & duurzaamheid

2013 spinozadag poster

De Spinozadag 2013 (zondag 24 november 2013, Paradiso, Amsterdam) staat in het teken van het thema duurzaamheid. Nu de economische groei vertraagt en het westerse consumptiemodel scheuren vertoont, is het een goed moment om de balans op te maken. Hoe verduurzamen we de energievoorziening, de voedselproductie, de industrie, het vervoer en de energieleverende huizenbouw? Hoe ziet onze economie er over 20 jaar uit en wat is er nodig om die echt duurzaam te maken?

Frans van der Avert (algemeen directeur Amsterdam Marketing) opent de Spinozadag met een verhaal over de vrijheid van de stad en het belang van Spinoza voor Amsterdam.

Ook dit jaar hebben we weer twee interessante sprekers bereid gevonden om hun licht te laten schijnen over het thema. Ten eerste prof. dr. Arnold Heertje, emeritus hoogleraar economie. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over economie en is al jarenlang pleitbezorger van een 'groene' economie. Heertje behoort tot de groep economen die van mening is dat het speelveld van de economie veel verder reikt dan wat in geldstromen en financiële groei kan worden uitgedrukt.

De tweede spreker is mr. drs. Marjan Minnesma, MBA, directeur van Urgenda, een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, die in samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren Nederland sneller duurzaam wil maken. Minnesma studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten. Zij zoekt daadkrachtig naar praktische invulling van een duurzame samenleving.

Na de lezingen is er tijd voorzien voor discussie tussen de sprekers, naar aanleiding van vragen uit het publiek, onder leiding van Catharina Rinzema. Rinzema heeft een achtergrond in rechten en filosofie, was politiek programmamaker, volgde de academie van campagnebureau BKB en was presentator bij debatcentrum De Balie. Ze is nu werkzaam in de Tweede Kamer.

De muzikale en feestelijke omlijsting van de dag wordt dit jaar verzorgd door Theo Loevendie die een kleine voorproef zal geven van zijn Spinoza Opera die op 11 oktober 2014 in première zal gaan.

Datum: zondag 24 november 2013
Tijd: 12.00 - 16.00 uur (zaal open 11.30 uur)
Locatie: Paradiso, Amsterdam
Toegang: € 15 (studenten betalen € 10)

Spinozadag 2014: zondag 23 november 2014
Spinozadag 2015: zondag 22 november 2015
(data onder voorbehoud)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn