Spinozadag 2012: Spinoza en de Revolutie van het Denken

Wanneer wij geleid worden door de Rede, zullen wij van twee goede zaken de beste en van twee slechte de minst slechte kiezen (Spinoza, Ethica 4, 65)

Zondag 25 november 2012 van 13.00 tot 16.30 uur
Paradiso, Amsterdam

m.m.v. Eberhard van der Laan, Jonathan Israel, Arnon Grunberg, Carien de Jonge,
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht en Antiquariaat Spinoza

2012 poster spinozadag

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677), een tweedegeneratie-allochtoon uit de 17e eeuw, is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn wijsbegeerte zou het mogelijk zijn vrede met het bestaan te vinden.

Om zijn gedachtegoed bekender te maken, organiseren de Amsterdamse Spinoza Kring en Paradiso sinds 2008 de Spinozadag. 'De vrijheid van meningsuiting', 'De liefde', 'Het menselijk handelen begrijpen' en 'De vrije wil' zijn thema's die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen.

Deze vijfde Spinozadag staat in het teken van 'De Revolutie van het Denken'. Historicus Jonathan Israel schreef spraakmakende boeken over de betekenis van Spinoza voor de Verlichting. Israel gaat in gesprek met schrijver Arnon Grunberg en het publiek over de actualiteit van Spinoza en de grondslagen van zijn ethiek.

In deze tijd staan begrippen als democratie, vrijheid van meningsuiting en privacy onder druk. Globalisering, massamedia en social media knagen aan onze morele waarden.
De scherpe blik van Grunberg op de hedendaagse mens en zijn handelen en zijn impliciete pleidooi voor onafhankelijk denken naast de historische 'overview' van Israel, bieden mogelijk nieuwe inzichten.

De middag wordt geopend door Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam). Daarna zal Jonathan Israel (historicus) een toelichting geven op het thema (voertaal Engels). Vervolgens zal Arnon Grunberg (schrijver, essayist, columnist) een hedendaagse visie op het thema geven. 
Hierna vindt een discussie plaats onder leiding van Carien de Jonge (filosofe).
De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht versiert de middag met muziek.
Antiquariaat Spinoza zal een selectie van beschikbare werken te koop aanbieden.

Datum: zondag 25 november 2012
Zaal open: 12.30 uur
Aanvang programma: 13.00 uur (tot 16.30 uur)
Plaats: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Toegang: € 15 (studenten betalen € 10).

De Spinozadag 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Rotblat.

Onder voorbehoud:
Spinozadag 2013 - zondag 24 november 2013

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn