ASK logo

Werken van Spinoza


1661 – Verhandeling over de verbetering van het verstand (onvoltooid)*
Tractatus de intellectus emendatione (TIE)

1660-1661 – Korte verhandeling van God, de mens en zijn welstand
Tractatus de Deo et homine ejusque felicitate (KV)

1663 – Rene Descartes' wijsgerige beginselen
Renati Des Cartes principiorum philosophiae (Principia)

1663 – Metafysische gedachten
Cogitata metaphysica

1661-1675 – Ethica
Ethica ordine geometrico demonstrata (Ethica)

1670 – Theologisch-politiek traktaat
Tractatus theologico-politicus (TPT)

1670-1675 – Compendium van de Hebreeuwse grammatica (onvoltooid)*
Compendium grammatices linguae Hebraeae

1675-1677 – Politiek traktaat (onvoltooid)*
Tractatus politicus (TP)

1661-1677 – Briefwisseling*
Epistolae

* 1677 – Nagelaten Schriften (3 werken + 75 brieven)
Opera posthuma (OP)

 

Biografieën over Spinoza en Spinoza in historische context

Theun de Vries: Spinoza, beeldenstormer en wereldbouwer
ISBN 978-90-230-0260-4 (90 230 0260 1)

Steven Nadler: Spinoza, een biografie, 2006
ISBN 978-90-467-0021-1

Jan Romein: Spinoza, de godloze godzoeker
in: Erflaters van onze beschaving, Jan en Annie Romein, vele drukken sinds 1938, ISBN 978-90-214-2028-8 (90 214 2028 7)

Jonathan I. Israel: De Republiek 1477-1806, 1996
ISBN 978-90-519-4337-5

Jonathan I. Israel: Radicale Verlichting, 2005
ISBN 978-90-519-4239-2

Jonathan I. Israel: Verlichting onder vuur 1670-1752, 2010
ISBN 978-90-519-4327-6

Wim Klever: Spinoza classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, 2005
ISBN 978-90-557-3639-3

Jan Knol: En je zult spinazie eten. Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap, 2006
ISBN 978-90-284-2096-0

Jan Knol: Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen, 2007
ISBN 978-90-284-2194-3

Jan Knol: Spinoza's intuïtie, 2009
ISBN 978-90-284-2269-8

Rebecca Goldstein: Betraying Spinoza. The Renegade Jew Who Gave Us Modernity, 2006
ISBN 978-08-052-4209-6

 

Mededelingen van Vereniging Het Spinozahuis

Vereniging Het Spinozahuis geeft de reeks Mededelingen vanwege Het Spinozahuis uit.
Voor minimaal € 25 kunt u lid worden: www.spinozahuis.nl

 

Vertalingen

Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk, hertaling Jan Knol, 2011
ISBN 978-90-284-2395-4

Verhandeling over de verbetering van het verstand, vertaling Theo Verbeek, 2010
ISBN 978-90-655-4059-1

Ethica, vertaling Henri Krop, 2011
ISBN 978-90-351-3766-0 (Latijnse en Nederlandse tekst)

Ethica, vertaling Nico van Suchtelen, 1979
ISBN 978-90-284-1504-1

Ethica, vertaling Karel D’huyvetters, 2017
ISBN 978 90 826 0211 1

Theologisch-Politiek Traktaat, vertaling F. Akkerman, 1997
ISBN 978-90-284-1773-1

Korte geschriften, vertaling F. Akkerman e.a. 1982
ISBN 978-90-284-1464-8

Briefwisseling Spinoza, vertaling F. Akkerman e.a. 1992
ISBN 978-90-284-1597-3

De draagbare Spinoza, bloemlezing van Spinoza teksten
vertaling Krop en Van Bunge, 2008
ISBN 978-90-351-3300-6

De uitgelezen Spinoza, ingeleid en toegelicht door Herman de Dijn,
2000
ISBN 978-90-209-3787-9

De Brieven over God, vertaling Karel D’huyvetters, 2016
ISBN 978 90 826 0210 4

Staatkundige verhandeling, vertaling Karel D’huyvetters, 2014
ISBN 978 90 284 2556 9

Theologisch-staatkundige verhandeling, vertaling Karel D’huyvetters, 2018
ISBN 978 90 826 0216 6

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.