ASK logo

spinoza handschrift

Sinds 1 mei is op het youtube kanaal van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) bij het 'Huis van alle talen' een tafelgesprek te zien (1.09 min) tussen
Ton de Kok, Pooyan Tamimi Arab en Yoram Stein onder leiding van Henri Krop met als titel :

'De toekomst van God'


We hopen dat dit een mooie aftrap vormt van een serie tafelgesprekken in samenwerking met de OBA over meer (of minder) actuele thema's onder de overkoepelende titel 'In het licht van Spinoza'.
Als de virussen weer een beetje in slaap gesust zijn zal dat in de toekomst ook door publiek bijgewoond kunnen worden. Maar nu eerst maar even zo.

 

in_het_licht_van_Spinoza_113.jpeg


Ton de Kok, Pooyan Tamimi Arab en Yoram Stein praten over de consequenties van secularisatie in hun leven en wisselen van gedachten over de vraag in hoeverre Spinoza’s godsbegrip een constructieve rol kan spelen bij het denken over secularisatie en hervorming van verschillende religies?

Eeuwenlang maakten de mensen zich een voorstelling van een of meer goden die de natuur leiden en bepalen wat ons in het leven overkomt. In de 17e eeuw liet Spinoza zien dat dergelijke godsbeelden in het licht van de moderne wetenschap ‘kinderlijke dwaasheden’ zijn. In de jaren zestig is Nederland - en de meeste Europese landen - razendsnel geseculariseerd. In het leven van veel Nederlanders speelt godsdienst geen rol meer.

Toch lijkt het ‘dossier’ God niet definitief gesloten. Sommige mensen blijven zoeken naar zingeving of inzicht dat houvast geeft bij tegenslag en leed. Anderen proberen vanuit de filosofie de traditionele religies te vernieuwen.

 

Youtube link hierbij nogmaals:

 

toekomst_van_god_oba.jpeg

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.