ASK logo

spinoza handschrift

Frits Bolkestein (1933) was staatssecretaris van Economische Zaken, minister van Defensie en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Van 1999 tot 2004 was Bolkestein Europees commissaris voor Interne markt, de Douane-Unie en Belastingen. Hij studeerde wiskunde, wijsbegeerte, Grieks, economie en rechten.
Hij stimuleerde het publieke debat met provocatieve uitspraken onder meer over Europa en integratie, en schreef meerdere boeken. In zijn laatste boek Cassandra tegen wil en dank, blikt hij terug op zijn jeugd en op de tijd aan het Barlaeus gymnasium in Amsterdam, en vertelt hij over de jaren waarin hij als politicus mede vorm gaf aan het Nederland van nu.

Piet Steenbakkers (1951) studeerde Engels en wijsbgeerte in Groningen, en promoveerde in 1994 op een proefschrift over de tekstgeschiedenis van de werken van Spinoza. Sinds 1993 is hij als docent geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Hij is al meerdere malen op de Spinozadag als spreker te gast geweest om het thema van de dag met zijn kennis van Spinoza toe te lichten. Sinds november 2004 is hij bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege de Vereniging Het Spinozahuis. Op dit moment leidt hij het NWO-onderzoeksproject “Spinoza’s Web” waarin verschillende onderdelen van zijn Spinozaonderzoek over de jaren worden verenigd.

Charlotte Hemelrijk (1955) studeerde biologie aan de universiteit Utrecht waar ze promoveerde op een proefschrift over sociaal gedrag van gevangen chimpansees. Sinds 2006 is ze hoogleraar Zelforganisatie van Sociale Systemen bij de vakgroep Theoretische Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.Van 1993 tot 2003 is ze verbonden geweest aan de Universiteit van Zürich, waar zij onderzoek deed naar kunstmatige sociale systemen. In haar onderzoek richt Hemelrijk zich op complex collectief gedrag als gevolg van simpele individuele gedragingen bij primaten, vissen en vogels.
Naast vele wetenschappelijke publicaties schreef ze in 2005 het boek Self-organisation and Evolution of Biological and Social Systems.

Alex Brenninkmeijer (1951) was van 2005 tot 2014 de nationale ombudsman van Nederland. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en was hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. In 1987 promoveerde hij op een dissertatie getiteld De toegang tot de rechter, een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat.’Op dit moment bekleedt hij in Utrecht de leerstoel ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ en is hij Nederlands lid van de Europese rekenkamer. Sinds 2014 is hij tevens hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht.

Karianne Marx (1981) studeerde wijsbegeerte en geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docente. Tegenwoordig geeft zij cursussen bij de Amsterdamse Spinoza Kring en is zij docente geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Utrecht.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.