ASK logo

spinoza handschrift

Zondag 25 november heeft de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt aan professor Jonathan Israel. Hij overhandigde de onderscheiding tijdens de 5e Spinozadag in Paradiso in Amsterdam.

© Gerard Arninkhof 2012© Gerard Arninkhof 2012De historicus Jonathan Israel (Institute for Advanced Study, Princeton, VS) heeft geschreven over de Nederlandse geschiedenis, het tijdperk van de Verlichting en het Europese Jodendom. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale bekendheid van de stad Amsterdam als historische handelsstad en intellectuele vrijstaat.

Professor Israel heeft met zijn onderzoek laten zien dat de Verlichting, die de westerse samenleving zo radicaal heeft veranderd, in Nederland geboren werd. Uit Nederland afkomstige en in Nederland gevestigde denkers deden Europa op zijn grondvesten trillen. Democratie, het vrije woord, tolerantie en individuele vrijheid – al deze waarden hebben in de beleving van de westerse mens een vanzelfsprekendheid gekregen, die er niet altijd is geweest. Toen ze voor het eerst naar voren werden gebracht, waren deze ideeën zeer radicaal. In zijn studies gaat Israel terug naar de filosofische wortels van onze democratische rechtsstaat: de Radicale Verlichting.

Israel heeft de Amsterdammer Baruch de Spinoza aangewezen als de sleutelfiguur van deze Radicale Verlichting en Amsterdam als de stad waar deze radicale Verlichtingsideeën tot ontwikkeling konden komen.

De stad Amsterdam eert Jonathan Israel voor zijn historische onderzoek dat van groot gewicht is voor Amsterdam.

De Spinozadag wordt jaarlijks georganiseerd door de Amsterdamse Spinoza Kring om aandacht te vragen voor Spinoza en zijn gedachtegoed. Het is tevens een manier om de actuele betekenis van zijn ideeën over het voetlicht te brengen en Amsterdam de gelegenheid te geven zich 'Stad van Spinoza' te tonen. Sprekers tijdens deze 5e Spinozadag waren Jonathan Israel, Arnon Grunberg en Eberhard van der Laan.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar.

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.