ASK logo

spinoza handschrift

In de Embassy of the Free Mind (gevestigd in ‘Het huis met de Hoofden’, Keizersgracht 123, Amsterdam) is van 17 september t/m 21 december 2021 de tentoonstelling Eerherstel voor een dwarse denker: Adriaan Koerbagh (1633-1669) te zien.

In het kader van deze expositie worden verschillende lezingen, cursussen, rondleidingen en stadwandelingen georganiseerd. Zie hiervoor: https://embassyofthefreemind.com/nl/museum/agenda#RLCvHsep

 

Een van de cursussen zal worden gegeven door Henri Krop:  

‘Het vrije denken in de Gouden Eeuw: Koerbagh en Spinoza’ 

De thema’s van zijn vier bijeenkomsten zijn:

Spinoza en Koerbagh als 17e -eeuwse Aboutalebs

Spinoza en Koerbagh als vaders van de ‘Radicale Verlichting’?

Koerbaghs pleidooi voor een zuiver Nederlands

Spinoza’s en Koerbaghs pleidooi voor een ‘rationele religie en moraal’

 

Henri Krop was van 1988 tot 2020 als universitair docent verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij tot voor kort tevens bijzonder hoogleraar Spinozastudies was. In 2002 publiceerde hij een vertaling van Spinoza’s Ethica en in 2014 verscheen van hem het standaardwerk: Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland.

 

Data: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november.

Tijd: 16.00-18.15 uur

Locatie: Embassy of the Free Mind (Keizersgracht 123, Amsterdam)

Kosten: € 120,--, inclusief lesmateriaal (wordt uitgedeeld bij begin cursus)

Aanmelden: https://embassyofthefreemind.com/nl/museum/opl/evenementen/cursussen

 

-------------------------------------------------

Verboden boeken in OBA

Parallel aan de tentoonstelling in de Embassy of the Free Mind zal vanaf 1 oktober tot en met 17 december 2021 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, (Oosterdok), aandacht worden besteed aan ‘Het verboden boek - vrijdenkers en dwarsdenkers’.

In 1670 prees Spinoza de vrijheid van denken die de burgers van Amsterdam genoten. ‘Geen godsdienst was zo gehaat, dat hij niet op de bescherming van de overheid kon rekenen, als zijn aanhangers maar aan andere mensen geen schade berokkenen’, zo voegde hij eraan toe. De vrijheid die schrijvers, drukkers en uitgevers hier genoten, deed ook andere auteurs besluiten zich in in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw in Amsterdam te vestigen.

Toch werden met regelmaat boeken verboden en schrijvers vervolgd zoals ook de vrijdenker Adriaan Koerbagh die dat met zijn leven moest bekopen. Ten tijde van de Republiek (1579-1795) zijn in Amsterdam in totaal 263 boeken verboden.

De OBA trekt deze geschiedenis door naar het heden, want ook in deze tijd worden boeken door overheden, religieuze organisaties of gemeenschappen in de ban gedaan. 

De OBA, Huis van Alle Talen, ASK en Embassy of the Free Mind, hebben de handen ineengeslagen en zo een aantal werken bij elkaar gebracht die te vinden zullen zijn op de 3e etage van de OBA. Boeken van uiteenlopende vrijdenkers en dwarsdenkers uit de afgelopen vier eeuwen – van Spinoza en Koerbagh, via Anton de Kom tot Lale Gül.

https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/expositievrijdenkersendwarsdenkershetverbodenboek.html

 

Op 1 oktober 2021 is de aftrap hiervoor gegeven met een talkshow rond dit thema onder leiding van auteur Mounir Samuel.

Vanuit het Huis van alle Talen sloten hierbij aan ‘The Black Archives, het Tsjechisch Centrum, Polish Centre en de Spinozakring 
voor en korte blik op vrijdenkers en dwarsdenkers van alle tijden.

Zodra de registratie van de avond online staat wordt die hier op de site met een link toegankelijk gemaakt.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.