ASK logo

spinoza handschrift

Vanaf de oprichting in 2006 ijvert de Amsterdamse Spinoza Kring onder bezielende leiding van (oud-)voorzitter Frank van Kreuningen voor een Spinozacentrum. Een plek in Amsterdam waar bezoekers informatie kunnen krijgen over leven en werk van Spinoza en zijn relatie met Amsterdam.

Oorspronkelijk wilden we een markant gebouw op het Mr. Visserplein. Dat bleek toen niet realiseerbaar. Momenteel zijn we met verschillende partijen in gesprek. Een van de mogelijke locaties is het Stadhuis, (zie hierover onderstaande tekst en de pdf  ‘Maak plaats voor Spinoza’2.79 MB die de Amsterdamse Spinoza Kring voor dit doel maakte).

Uit ‘Het stadhuis verbouwt’ (eindrapportage van de programmeur en het programmateam publieke ruimtes stadhuis en omgeving):

‘Op 24 september 2015 deed het gemeentebestuur van Amsterdam een oproep aan Amsterdammers en partijen in de stad om met goede ideeën voor de begane grond van het stadhuis te komen. Aanleiding voor deze oproep was de constatering dat de begane grond deels leeg staat of komt te staan. Achter deze praktische aanleiding gaat een meer fundamentele vraag schuil: hoe kan de begane grond van het stadhuis, in wisselwerking met de Waterloopleinmarkt en het Waterlooplein, weer een aantrekkelijke, bijzondere en gewaardeerde plek in de stad worden? Naar aanleiding van de oproep zijn zo’n 180 ideeën gekomen (waarvan er zo’n 60 ‘gepitcht’ hebben). Sommige ideeën zijn vooral een hartenkreet om het stadhuis en de omgeving weer van Amsterdammers te maken. Andere ideeën bieden een rijke schakering aan programmatische voorstellen, waarvan sommige tijdens de stadhuisateliers gecombineerd zijn tot thematische concepten en potentiële samenwerkingsverbanden tussen indieners. Met een groot aantal indieners van deze ideeën zijn drie varianten voor de begane grond van het stadhuis opgesteld. Parallel hieraan is met (markt)ondernemers gewerkt aan een eigentijds profiel voor de Waterloopleinmarkt en drie schetsontwerpen voor een andere opstelling van de markt en een aantrekkelijker inrichting van de openbare ruimte.’
--
Als Amsterdamse Spinozakring vonden we het natuurlijk een prachtige kans om te ijveren voor een Spinoza Centrum op de begane grond van het stadhuis.
Een eerste schets van ons idee en de inzending die we hebben gedaan vindt u hier (ASK-gemeente_17_okt_lres.pdf) als PDF-bestand.

zie ook: www.amsterdam.nl/projecten/stadhuis-verbouwt/

www.parool.nl/amsterdam/gemeente-zoekt-amsterdamse-ondernemers-voor-de-stopera~a4481069/

We zien uit naar het vervolg van de plannen die de gemeente maakt voor het stadhuis.

spinozacentrum plint, foto Erik Blitsspinozacentrum plint, foto Erik Blits

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.