ASK logo

spinoza handschrift

De Ethica van Spinoza behoort tot de grote meesterwerken van de westerse wijsbegeerte. Het betoog begint daar waar volgens Spinoza ook het begin van alles ligt: bij God ofwel de natuur. Vervolgens situeert Spinoza de mens als onderdeel van die natuur en laat hij zien welke beperkingen maar ook welke ruimte dat met zich meebrengt voor het menselijk streven naar ontplooiing en geluk. Het laatste deel van de Ethica handelt over de menselijke vrijheid, die volgens Spinoza mogelijk is juist dankzij de natuurlijke bepaaldheid van de mens. Omdat zijn stelsel alles omvat, van een metafysica tot en met een bevrijdingstheorie, en Spinoza zijn betoog sober, beknopt en precies heeft geformuleerd, vergt de Ethica veel van de lezer.

Voor een zorgvuldige lezing is een betrouwbare tekst een eerste vereiste – dat geldt niet alleen voor Spinoza's oorspronkelijke Latijnse versie, maar zeker ook voor vertalingen. Tot dusver was echter geen goede kritische editie van de Latijnse tekst voorhanden. Die zal nu evenwel in de loop van 2012 verschijnen bij de Presses Unversitaires de France, bezorgd door Fokke Akkerman en Piet Steenbakkers. Dan zal er voor het eerst een kritische uitgave beschikbaar zijn die is gebaseerd op een uitputtende vergelijking van alle bronnen: de gedrukte versies zoals die na Spinoza's dood in 1677 zijn gepubliceerd in de Opera posthuma en De nagelate schriften van B.d.S., en een handschrift uit 1675 dat recent is ontdekt in de bibliotheek van het Vaticaan.

Door zijn grote vertrouwdheid met Spinoza's teksten en grondige kennis van diens wijsgerige stelsel kan Piet Steenbakkers nu ook een nieuwe Nederlandse vertaling tot stand brengen die beantwoordt aan de huidige stand van het Spinoza-onderzoek. Hij heeft gestreefd naar heldere en goed leesbare vertaling, die niettemin recht doet aan Spinoza's zorgvuldig gekozen wijsgerige terminologie en zijn soms weerbarstige stijl.

De Ethica-vertaling van Piet Steenbakkers verschijnt in de herfst van 2012 bij uitgeverij Wereldbibliotheek in de reeks Werken van B. de Spinoza onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis.

Op de website van Vereniging Het Spinozahuis kunt u zich inschrijven voor informatie over de toekomstige verschijning van het boek.

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.