ASK logo

amsterdam

Zaterdag 27 juni
De Ruimte, Weesperzijde 79 a

Hoewel er vele verschillen tussen het oosterse en westerse denken zijn, liggen ze soms ook verrassend dicht bij elkaar. Zo zijn er parallellen te trekken tussen het denken van de zeventiende eeuwse Nederlander Benedictus de Spinoza (1632-1677) en de principes die ten grondslag liggen aan yoga, onder andere in de eeuwenoude Bhagavad Gītā. Als het gaat om het denken over lichaam en geest, onze betrokkenheid op de wereld zoals we die met de zintuigen waarnemen, en de manier waarop we verbonden zijn met een groter geheel, zijn de verwantschappen opvallend. Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen: Spinoza benadert deze kwesties vooral als denker en wetenschapper, en in de yoga, met name zoals die in het Westen beoefend wordt, is het trainen en ervaren van het lichaam belangrijker.


Op deze zaterdag willen wij proberen deze wegen (die misschien wel naar hetzelfde doel leiden)bij elkaar te brengen. In drie blokken komen steeds lichaam en geest aan bod. Wies Teepe zal verschillende principes van yoga niet alleen toelichten maar vooral ook laten ervaren; Karianne Marx zal korte inleidingen geven op het denken van Spinoza.
Centrale thema’s zijn: Lichaam en geest, aandacht en de zintuigen, emoties en oordelen, en verbondenheid.
Praktische zaken
Plaats: De Ruimte, WEESPERZIJDE 79a
Datum: zaterdag 27 juni
Tijd: 10-17 uur
Kosten: € 60 (inclusief koffie/thee/lunch)
Verder: Draag makkelijk zittende kleding, yogamatten en kussentjes zijn aanwezig, desgewenst kun je een handdoek of kleedje meenemen

aanmelden graag voor 1 juni via www.kariannemarx.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.