Het leven van Spinoza in jaartallen

1632  Spinoza wordt op 24 november in Amsterdam geboren

1638  Spinoza's moeder overlijdt

1654  Spinoza's vader overlijdt

1656  Spinoza wordt op 27 juli verbannen uit de synagoge

1661  Spinoza gaat in Rijnsburg wonen

1662  Spinoza schrijft de Verhandeling over de verbetering van het verstand

1662  Spinoza schrijft de Korte verhandeling van God, de mens en diens welstand

1663  Spinoza verhuist naar Voorburg

1663  René Descartes' wijsgerige gedachten en Metafysica verschijnen

1669  Spinoza verhuist naar Den Haag

1670  Theologisch-politiek traktaat verschijnt

1672  Spinoza reageert op moord op gebroeders De Witt met Toppunt van barbarij

1674  Spinoza weigert professoraat filosofie in Heidelberg

1675  Spinoza voltooit Ethica

1677  Politiek Traktaat

1677  Spinoza sterft op 21 februari op 44-jarige leeftijd in Den Haag

1677  de Opera posthuma en de Nagelaten geschriften verschijnen. Binnen één jaar worden de geschriften bij plakkaat verboden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn