Agenda

In deze rubriek maken wij melding van activiteiten van anderen. Deze staan in meer of minder los verband met Spinoza en zijn filosofie. Uiteraard vallen deze activiteiten buiten de verantwoordelijkheid van de ASK. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de websites van de organisaties of personen die de activiteiten organiseren.

In de rechter kolom en in het drop down menu is het aanbod per maand gegroepeerd.

Hier beneden is aanbod te vinden dat niet aan een of meer maanden is gekoppeld en langer lopend is.

Op donderdag 6, zondag 9 en maandag 10 oktober organiseert Margreet Brandes opnieuw wandelingen in Amsterdam, met verschillende thema's rond Spinoza.

 

De Spinoza Kring Soest is in het voorjaar van 2014 opgericht door Gonny Pasman-Sakkers. De doelstelling van de Spinoza Kring Soest is om in de loop der jaren alle werken van onze grote filosoof onder de loep te nemen.

De eerste twee seizoenen beginnen we met de Korte Verhandeling, die door professor Kees Schuyt zal worden uitgelegd, waarna we met Ethicadeskundige Nanne Bloksma de teksten van de Ethica gaan lezen, analyseren en met elkaar bespreken. Daarna kunnen we op dezelfde manier ook zijn andere werken, zoals het Theologisch Politiek Traktaat en zijn Brieven gaan behandelen.

Wilt u kennismaken met de Spinoza kring Soest, dan kunt u contact opnemen met Gonny Pasman (035-620652/06-44876223 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Op de website van de Spinoza Kring Soest vindt u een informatieboekje en een inschrijfformulier.

Trefpunt voor Spinozavrienden

Al wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam - Spinoza

Wat beoogt deze Spinoza- blog? De Spinoza-blog werd opgestart op 21 februari 2013. Dag op dag 336 jaar na zijn overlijden.

Belangstellende leken die kennis willen maken met leven en filosofie van Benedictus Spinoza (1632-1677) vinden mettertijd op deze blog hun gading.

Sinds 2009 is er in Delft een Spinozakring actief waarin zo'n 15 enthousiaste deelnemers met elkaar het gedachtegoed bestuderen van deze grote denker. Zij zijn meteen in het diepe gesprongen door zich te storten op zijn hoofdwerk, de Ethica. Dat zorgde voor vele nieuwe inzichten, herkenning, maar ook voor verschil van mening waardoor de eigen mening wordt aangescherpt. Na de Ethica volgde de Briefwisseling.

Voor het komende seizoen staat het Theologisch-politiek Traktaat op het programma. Het aardige van dit boekwerk is dat men het kan lezen zonder enige voorkennis van het denken van Spinoza. Kennis van de bijbel komt echter wel van pas. Inmiddels hebben zich vijf nieuwe deelnemers aangemeld, maar er kunnen altijd nog meer bij. Wilt u kennismaken met Baruch d'Espinoza, meld u zich dan bij ds. Jurjen G. Fennema (015-285.50.55, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Sinds eind 2011 bestaat de Spinoza Kring Limburg. Men stelt zich ten doel om bij te dragen tot het ontwikkelen van een levend Spinozisme waarin het voortreffelijke dat even moeilijk als zeldzaam is, wordt gezocht voor het persoonlijk en het maatschappelijk leven. Men wil de belangstelling voor en het verbreiden en verdiepen van de kennis van het gedachtegoed en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza in Limburg bevorderen. Hiertoe zal men gespreksbijeenkomsten, lezingen en cursussen organiseren, publicaties doen of bevorderen en een website en weblog over Benedictus de Spinoza bijhouden.

In 2011 lazen en bespraken de initiatiefnemers van de Spinoza Kring Limburg Tractatus Theologico-Politicus. In 2012 is men gestart met het samen doornemen van de Ethica Ordine Geometrico demonstrata. Er is ruimte voor nieuwe belangstellenden.

In december 2006 is de Open Universiteit gestart met het via internet gratis ter beschikking stellen van zelfstudiemateriaal van hoge kwaliteit. Doel was de drempels van het hoger onderwijs te verlagen en mensen de kans te geven eenvoudig (gratis en via internet) leerervaringen op te doen. De afgelopen jaren hebben honderdduizenden mensen de speciale website www.opener.ou.nl bezocht en de cursussen doorgenomen of bestudeerd. Er is gestart met drie compacte cursussen, inmiddels zijn er een kleine 25 beschikbaar.

Sinds november 2008 is er een nieuwe loot aan de stam: de Spinozareeks. Onder supervisie van Spinozawinnaars worden zelfstudiecursussen gemaakt en beschikbaar gesteld op www.spinoza.ou.nl. De Spinozacursussen gaan veel verder dan een lezing of videocollege. Zij dragen niet alleen kennis aan over het onderzoeksdomein van de Spinozawinnaar, maar bieden ook oefeningen, opdrachten, studeeraanwijzingen en zelftoetsen. Bovendien zijn ze in het algemeen multimediaal en interactief.

Activiteiten van anderen

In deze rubriek maken wij melding van activiteiten van anderen. Deze staan in meer of minder los verband met Spinoza en zijn filosofie. Uiteraard vallen deze activiteiten buiten de verantwoordelijkheid van de ASK. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de websites van de organisaties of personen die de activiteiten organiseren.