ANBI

De Stichting Amsterdamse Spinoza Kring is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor binnen de daartoe gestelde grenzen, uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Sinds 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op een internetsite.

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens van de Stichting Amsterdamse Spinoza Kring.

Naam van de stichting
Stichting Amsterdamse Spinoza Kring (opgericht op 24 mei 2006)

Fiscale nummer (RSIN) van de stichting
815868248

Contactgegevens
Sint Antoniesbreestraat 69 (1011 HB) Amsterdam
06 - 43.49.89.15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling
Frank van Kreuningen - voorzitter
Karianne Marx - secretaris
Peter Paul van Loon - penningmeester
Eliane Beyer
Wies Teepe
Henri Krop 
Johan de Jong

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2014-2032 (PDF) van de Amsterdamse Spinoza Kring.

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap en ook geen vacatiegelden. Wel worden in zeer bescheiden mate onkosten vergoed. Bij wijze van uitzondering wordt aan één bestuurslid een honorering toegekend voor het verrichten van administratieve taken en het verzorgen van cursussen; hiervan wordt in de jaarrekening 2013 melding gemaakt.

Doelstelling
De statuten van de Amsterdamse Spinoza Kring vermelden de volgende doelstelling (artikel 3):
De stichting heeft ten doel:
- bevorderen dat Amsterdam de stad van Spinoza wordt; Spinoza als Boegbeeld van Amsterdam;
- ontwikkelen van een levend spinozisme en verbreiden van de kennis van Spinoza's wijsbegeerte;
- bevorderen van onderwijs in de filosofie van Spinoza.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
[volgt]

Financiële verantwoording

Resultatenrekening Stichting Amsterdamse Spinoza Kring 2013

ONTVANGSTEN    €   UITGAVEN    €
             
ontvangen donaties   1.155,00   bankkosten   201,52
Spinozadag 2012   3.100,40   declaraties docenten   5.806,10
rente   426,83   administratie cursussen   363,00
cursusgelden 2013   10.705,00   kosten Spinozadag   5.814,28
nabetaling cursusgelden 2012   75,00   kosten en verzendkosten cahiers   94,24
subs. en entreegelden Spinozadag 2013   2.683,58   zaalhuur   1.372,11
cahiers   231,50   kantoorkosten   41,00
        flyers, visitekaartjes etc.   188,76
        bestuurskosten   632,50
        kosten Spinozacentrum   0,00
       

kosten eindejaarslezing
en -borrel

  50,64
        kosten Handelsregister   22,00
        website   188,76
        RESULTAAT   3.602,40
             
TOTAAL   18.377,31   TOTAAL   18.377,31

 

Balans Stichting Amsterdamse Spinoza Kring 31 december 2013

 

    31-12-2013   31-12-2012       31-12-2013   31-12-2012
ACTIVA    €   €    PASSIVA    €    €
                     
vorderingen   0,00   2.500,00   kapitaal   16.960,76   14.385,60
liquide middelen   23.634,53   18.235,60   zaalhuur 2013   720,00    
            Spinozadag 2013   408,77    
            vooruitbetaald   1.145,00   1.950,00
            fonds bijz. doelen   4.400,00   4.400,00
                     
TOTAAL   23.634,53   20.735,60   TOTAAL   23.634,53   20.735,60
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn