Bereikbaarheid

Voormalig ASK-voorzitter Frank van Kreuningen is op donderdagen tussen 15.00 en 17.00 in Huis de Pinto te vinden voor een gesprek over Spinoza, of de Amsterdamse Spinoza Kring. 

Cursuscoördinator Karianne Marx is via mail en telefoon bereikbaar, het beste op dinsdagmiddag. 

De Amsterdamse Spinoza Kring

De Amsterdamse Spinoza Kring wil bevorderen dat Amsterdam de stad van Spinoza (1632-1677) en Spinoza het boegbeeld van Amsterdam wordt. We willen een levend spinozisme in Amsterdam ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de verspreiding van de kennis over Spinoza's gedachtegoed.

De Stichting Amsterdamse Spinoza Kring is opgericht door een aantal Amsterdammers die elkaar gevonden hebben in hun gezamenlijke enthousiasme voor de filosofie van Spinoza en hun behoefte hun kennis te delen. De stichting streeft naar het creëren van een plaats waar mensen met elkaar kunnen leren en nadenken over deze wereldberoemde zoon van Amsterdam. Een belangrijke stimulans was het baanbrekende boek Radicale Verlichting van professor Jonathan Israel, die overtuigend aantoont dat Spinoza al tijdens zijn leven enorm veel invloed had op het denken in heel Europa en dat zijn ideeën de grondslag vormden voor de latere (gematigde) Verlichting in Frankrijk, Engeland en Duitsland.

Lees meer...

De filosoof Spinoza (1632-1677) is bij uitstek geschikt om als boegbeeld van de stad Amsterdam. Tijdens zijn dagen en lang daarna is hij verguisd vanwege vermeend atheïsme, maar desondanks heeft zijn rationele filosofie ondergronds een enorme invloed gehad op vele denkers na hem. Veel deskundigen noemen hem de grootste filosoof aller tijden en zonder zijn ideeën is het ontstaan van de Verlichting moeilijk voor te stellen. Amsterdam heeft dus een historische 'superster' in huis die een ruimhartig eerherstel verdient, om te beginnen met een monumentaal gedenkteken in de buurt van zijn geboorteplek bij het huidige Waterlooplein.

Waarom is Spinoza een goed boegbeeld voor Amsterdam?

  • Een voorbeeld van een succesvolle 'tweede-generatie allochtoon' en daarmeen iemand met wie (nieuwe) Amsterdammers zich positief zouden kunnen identificeren, omdat hij niet in termen van autochtoon en allochtoon denkt, maar in termen burgerschap en de bijdrage die individuen aan de samenleving leveren.  
  • Hernieuwde aandacht voor de denkbeelden die de grondslag vormden voor de Verlichting en voor de vrije, moderne, westerse, democratische samenleving.
  • Zijn ideeën over godsdienstvrijheid in een permissive society, waarin iedereen mag denken wat hij wil en zeggen wat hij denkt.
  • Bekendheid met de filosofie van Spinoza zal een bijdrage leveren aan de bevordering van onderlinge tolerantie in Amsterdam.
  • Hernieuwde aandacht voor het invloedrijke 17de eeuwse Amsterdam, dat nu met een frisse blik bekeken kan worden.

Het bestuur van de Amsterdamse Spinoza Kring bestaat uit:

Petervan Loon -  voorzitter (ad interim); penningmeester
Wies Teepe - secretaris
Eliane Beyer 
Henri Krop 
Johan de Jong

Het Comité van Aanbeveling voor het Spinozamonument bestaat uit:

Jonathan Israel
Geert Mak
Frits Bolkestein
Henri Krop
Henk van Nierop
Wiep van Bunge
Herman De Dijn

Nieuwbrief aanmelden

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander Spinoza-nieuws.

Schilderij van de Uilenburgersteeg door Gerard Johan Staller
Uilenburgersteeg
Foto coll. Joods Historisch Museum